Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés Bevezetés Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok feldolgozása

A személyes adatok feldolgozása a GDPR alatt

Törvény. 18/2018 Zz. a személyes adatok védelméről szóló 2016. június 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2016 az egyéneknek a személyes adatoknak a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése céljából történő feldolgozása tekintetében a személyes adatok feldolgozása tekintetében, illetve a büntetőjogi szankciók végrehajtása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében


érvényes: 25. mája 2018

Üzemeltető:

JOTAVA s.r.o.
Trzničné Námesťie 4810, 94501 Komárno
IČO: 36718564
DIČ: 2022302777
IČDPH:SK2022302777
Email: varady@jotava.com

Az üzemeltető meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját saját maga vagy másokkal együtt, és azokat saját nevében feldolgozza.

Személyes adatok gyűjtése

az üzemeltető személyes adatokat szerez be weboldalon, e-mailben vagy személyesen

A személyes adatok feldolgozásának célja

 -a személyes adatok feldolgozásának célja a szerződéses kapcsolatok
 -a személyes adatok feldolgozásának célja az ügyfelek azonosítása
 -a személyes adatok feldolgozása a szolgáltatás vagy az áru érdeklődésének megerősítése, telefonon vagy elektronikus levélben
 -a személyes adatok feldolgozásának célja egy szolgáltatás vagy áruk szállítása egy külső fuvarozó vagy egy belső fuvarozó útján.
 -a személyes adatok feldolgozásának célja az áruk visszatérítése, visszatérítése vagy cseréje
 -a személyes adatok feldolgozásának célja a számviteli dokumentumokkal összefüggésben
 -a személyes adatok feldolgozásának célja harmadik felek vagy címzettek személyes adatok feldolgozására vagy  - -   engedélyezésére

A feldolgozott személyes adatok listája

 -az üzemeltető személyes és kapcsolattartási adatokat dolgoz fel szerződéses kapcsolatok céljából
 -Küldés, megrendelés visszaigazolása és az ügyféllel való kommunikáció során a személyes adatok magukban foglalják a vezetéknevet, vezetéknevet, címet, címét, telefonszámát, e-mail címét
 -A kézbesítés személyes adatait a címzett neve és vezetékneve, címe, a kézbesítés címe, a kapcsolattartó személy, a telefonszám.
 -A személyes adatok megőrzésére a különleges szabályok szerint a személyi adatokat a név, vezetéknév, cím,   IČD, IČDPH.

Adatvédelmi irányelvek

 -a személyes adatok feldolgozása csak jogilagmegfelelően, tisztességesenés átláthatóan történnek
 -csak azokat az adatokat kérjük, amelyek szükségesek ,hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, valamint a megrednelések sikeres lebonyolításához.
 -a személyes adatokat frissítjük és a helytelen személyes adatokat törljük vagy kijavítjuk
 -a személyes adatokat csak addig tartjuk meg, amíg az a személyes adatok feldolgozása céljából szükséges
 -a személyes adatokat egy biztonságos információs rendszerben tároljuk
minden olyan személy, aki kapcsolatba kerül az üzemeltető által birtokolt személyes adatatokkal, megfelelően tájékozott a törvényes bánásmódról, és a titoktartásról

Személyes adatok feldolgozásának feltételei

  • személyes adatok feldolgozása ,csak az érintett személy beleegyezésével lehetséges,egy vagy több konkrét cél érdekében
  • személyes adatok feldolgozása szüksége a szerződés teljesítéséhez ott ahol az érintett fél az érdekelt.
  • feldolgozás szükséges a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez
  • a személyes adatok feldolgozásához szükséges megfelelő technikai, szervezeti és személyi intézkedések elfogadása, figyelembe véve különösen az alkalmazott technikai eszközöket, a feldolgozott személyes adatok titkosságát és relevanciáját, valamint az információs rendszerek biztonságát vagy funkcionalitását veszélyeztető potenciális kockázatokat
  • az üzemeltető vállalja, hogy az érintett személy személyes adatait az alkalmazandó szlovák és uniós jogszabályokkal összhangban kezeli és manipulálja
  • a feldolgozási cél teljesülése után az érintett személy személyes adatait késedelem nélkül ki kell törölni
  • a harmadik személy a személyes adatokat kizárólag az üzemeltető vagy a közvetítő közvetlen felügyelete alapján dolgozza fel
  • a címzett a személyes adatokat a személyes adatok feldolgozásának céljára vonatkozó adatvédelmi szabályok szerint feldolgozza

     Befogadó

       - A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága
       - Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
       - Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma
       - A rendőrség körzeti hivatala
       - A Rendőr-Hadtest Országos Bűnügyi Ügynökség elnöksége
       - Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala
       - Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés
       - A Szlovák Köztársaság Személyes Adatainak Védelmi Hivatala

  Az érintett személy jogai

        - a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás kifejezett joga
        - a személyes adatokhoz való hozzáférés jogát
        - a személyes adatok javításának joga
        - a személyes adatok törlésének joga
        - a személyes adatok feldolgozásának korlátozására való jogot
        - a személyes adatok pontosságához való jogot
        - a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga
        - a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga
        - az automatizált egyéni döntéshozatal és profilalkotás megkérdőjelezésének joga
        - a panasz benyújtásának jogát a felügyelő hatósághoz, i. A Szlovák Köztársaság Személyes Adatainak Védelmi Hivatala

Az érintett személy szóbeli vagy elektronikus úton írásbeli kérelemmel gyakorolhatja jogait. Szóbeli információ csak akkor nyújtható, ha az érintett személy bizonyította személyazonosságát.

 

A személyes adatok megőrzésének ideje

a személyes adatokat írásban, műszaki médián vagy az említett formanyomtatványokat és a továbbított formában kombináló módon kell tárolni
az írásos formában nyilvántartásba vett személyes adatokat csak akkor lehet visszavonni, ha a működési szükséglet lejárt, vagy a különleges jogszabályok által előírt okmányok letétbe helyezésének határideje

 

V komárne 07.09.2018

Copyright 2018 - 2019 © www.extramobily.com